top of page
Temal emaljkassett blå
Ritning Temal emaljkassett

Om Temal emaljkassetter

Utformning av emaljkassetter​ för gång- och cykeltunnlar samt fasader

 

För att säkra emaljens vidhäftning och samtidigt alla övriga egenskaper utformas kassetterna så att minimiradierna på de bockade kanterna eller hörnen inte understiger 5 mm. Utseendemässigt skiljer sig därför emaljerade kassetter med sina rundade kanter och hörn från övriga kassetter till fasader eller gång- och cykeltunnlar. Kostnadsmässigt är detta naturligtvis fördyrande, eftersom varje kassett har minst fyra hörn som ska svetsas och slipas. För att säkerställa en jämn kvalitet och förhindra monteringsskador skyddas kassetternas kanter med aluminiumtejp. 

 

Typ av fastsättning och fog väljs efter objekt. 

 

Optimala mått är följande:

  • kassettens maxstorlek ca 1m2 (600 x 1600 mm)

  • hörnkassetternas överlappning i horisontellt led 80-120 mm

  • håltagningar i kassetterna sker enklast i tillverkningsskedet

 

Följande toleranser gäller:

  • tillåtna toleranser för bredd- och längdmått är +/- 2 mm

  • tillåten tolerans för planhet (buktighet) A/300, där A är kassettens diagonalmått

  • smärre avvikelser i färgnyansen mellan olika leveranspartier är möjliga

  • den emaljerade ytan är typiskt lite apelsinaktig

 

Kulörer
Temal erbjuder ett 50-tal standardkulörer. Andra kulörer levereras mot mindre tillägg.

 

Tio års garanti mot beläggnings- och tillverkningsfel

Temal beviljar tio års garanti mot beläggnings- och tillverkningsfel i kassetterna. Temals ersättningsansvar begränsas till kostnadsfri leverans av nya kassetter. Fel eller skador som uppkommit genom monteringsfel, illdåd och plötsliga mekaniska skador ersätts ej.

 

Övrigt

Tillverkning påbörjas ej förrän vi mottagit av oss uppgjorda och av kunden godkända tillverkningsritningar och kulörprover. Eftersom varje order är unik bör man räkna med en leveranstid av 4-6 veckor efter godkännande enligt ovan. 

bottom of page