top of page
ByggMarketing säljer emalj som är cradle to cradle certifierad

Miljö och Hållbarhet

Emalj är framtiden för ett miljö- och hållbarhetsmässigt byggande som stöder en funktionell och inspirerande arkitektur. Vi använder oss av miljövänlig emalj som är den första och enda ekologiskt intelligenta emaljytan som har uppnått följande miljömål:

 

1. Totala mängden tungmetaller, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, och bly är mindre än 0.1%
 

2. Alla beläggningar är fria från arsenik och antimon
 

3. Innehåller inga flyktiga organiska blandningar
 

4. Stålkärnan tillverkas av minst 30% återvunnet material (från konsument och industri)
 

5. Är till 99% återvinningsbart
 

6. Är Cradle to Cradle Silver Certifierat ("Vagga till vagga")

Cradle to Cradle certifiering
Cradle to Cradle mäter tydligt och trovärdigt miljöintelligent design och hjälper kunder i valet och specificera produkter som är av hög kvalitet. Energikvaliteten som används vid tillverkningen, vattenkvantiteten och kvaliteten och det sociala ansvarstagandet är också viktiga aspekter och fokusområden vid certifieringen.

Tillbaka till PRODUKTER

bottom of page