Gång- och cykeltunnel Täby

Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun i samarbete med "Trygg i Täby" tog fram en tunnelstrategi 2009 för att öka tryggheten i kommunens tunnlar. De valde Temal emaljkassetter med inemaljerade med Astrid Lindgrenmotiv för att underlätta underhåll och öka tryggheten. Projekt från 2013.