Bodalatunneln Lidingö

Lidingö stad hade tidigare stora problem med klotter i Bodala gångtunnel och valde därför klotterresistenta Temal-kassetter. Arkitekt: White arkitekter