Gång- och cykeltunnel med emalj

Jönköpings kommun ville skapa en trevligare atmosfär i Museitunneln och valde ByggMarketings emalj för ändamålet. ByggMarketing levererade Temal emaljkassetter samt ansvarade för montage. Arkitekt: Jenny Larsson, Stadsbyggnadskontoret, Jönköping. Projekt från 2013