Gång- och cykeltunnel vid Olympia

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg ville motivera sina medborgare till ökad aktivitet samt skapa en spännande gång- och cykeltunnel med en motiverande, inemaljerad text. ByggMarketing levererade Temal emaljkassetter. Arkitekt: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg. Projekt från 2010.