Designdetalj i emalj, Uppsala

Arkitekt Åsa Blomberg på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala ritade in Temal emaljkassetter i två gång- och cykeltunnelar på Dag Hammarskjölds väg/Kungsängsleden för att förbättra miljön och underlätta underhåll. Designelement i form av cyklar är inemaljerade i kassetter.