Perforerad och belyst emalj

Stadskontoret i Täbys landskapsarkitekter Anna Feltelius och Joakim Wallin har tagit fram ett mönster över stjärnsystemet för den upprustade gång- och cykeltunneln i Täby. De emaljerade kassetterna är perforerade och belysningen bakom skapar en magisk känsla och är dessutom vandaliseringssäker.