top of page

Gång- och cykeltunnlar är viktiga för kommuninvånare

I Sverige finns det 290 kommuner som tillsammans har ansvar för skötsel och underhåll av ett mycket stort antal gång- och cykeltunnlar. Tyvärr händer det att kommuninvånare rent av går omvägar för att undvika att gå genom "sin" tunnel. Anledningen är ofta att tunneln upplevs som otrygg för att den antingen är nedklottrad eller dåligt belyst. 

 

Vi tycker inte att detta är ok eftersom lösningen för en hållbar och lättskött tunnel finns.

 

Baserat på våra (och kommunernas) positiva erfarenheter har vi tagit fram tre olika "Gång- och cykeltunnelpaket" med olika emaljbeklädnader och belysning. Paketen utgår från en standardtunnelstorlek och anpassas enkelt för att passa alla tunnelstorlekar oavsett om det finns en tydlig kommunal strategi för gång- och cykeltunnlarna eller inte.

 

I paketen ingår att vi ansvarar för allt från projektering till leverans och montage. Ni ansvarar för att ta vara på möjligheten att förbättra miljön.

 

Välkomna att kontakta oss för en offert på en gång- och cykeltunnel som ni vill förbättra.

Emaljpaneler i gångtunnel

Emaljpaneler i gångtunnel

Ritning emaljpaneltunnel BAS

Ritning emaljpaneltunnel BAS

Emaljpaneler i gångtunnel

Emaljpaneler i gångtunnel

Emaljpaneltunnel BAS 

 

Gång- och cykeltunnelns väggar bekläds med emaljpaneler i storleken 1200 x 1500-2000 mm. Panelerna monteras enkelt med de medföljande profilerna. Mot tillägg kan ett bakomliggande osynligt profilsystem och emaljpaneler med digitaltryckt mönster fås.

Ca.pris från 150.000 kr.

Montage inklusive vandalsäker belysning ingår.

 

 

Ritning Temaltunnel

Ritning Temaltunnel

Teknisk beskrivning Temalkassetter

Teknisk beskrivning Temalkassetter

Temalkassett.jpg

Temalkassett.jpg

Friskväderstorget.jpg

Friskväderstorget.jpg

gt5.jpg

gt5.jpg

tunnel-jkpg-16.jpg

tunnel-jkpg-16.jpg

Emaljkassettunnel MELLAN

 

Gång- och cykeltunnelns väggar bekläds med emaljkassetter. Kassetterna monteras med dolt profilsystem.

 

Ca.pris från 185.000 kr.

Montage inklusive vandalsäker belysning ingår.

Friskväderstorget

Friskväderstorget

Pentagonpanel tunnelbana.jpg

Pentagonpanel tunnelbana.jpg

Hässelby gård

Hässelby gård

Gång- och cykeltunnel i Jönköping

Gång- och cykeltunnel i Jönköping

20130129_151545.jpg

20130129_151545.jpg

Gång- och cykeltunnel EXTRA

 

Vill ni lyfta fram kommunala profiler eller minnesmärken?

 

Vi erbjuder möjligheten att bränna in mönster och fotografier i emaljpanelerna eller emaljkassetterna. Ni kan också välja att perforera kassetterna för att skapa en spännande bakgrundsbelysning.

 

Se våra exempel på gång- och cykeltunnlar där vi har inemaljerat mönster på uppdrag av beställarna.

 

Pris på begäran.

bottom of page